پاورپوینت آلودگی گوشت سفیدبه یرسینیاانتروکولیتیکا

یرسینیاانتروکولیتیکا,جداسازی یرسینیاانتروکولیتیکا,کشت در پلیت,شناسایی یرسینیاانتروکولیتیکا|50670927|zlr
پاورپوینت آلودگی گوشت سفیدبه یرسینیاانتروکولیتیکا– شامل 24 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست مطالب: خصوصیات کلی اپید میولوژی بیماری زایی علائم و نشانه های بیماری درمان کشت و جداسازی غنی سازی کشت در پلیت و شناسایی بررسی محیط های کشف از نظر یریسناانتروکولیتیکا: تایید آزمون های تايیدی...